Bretton Woods CV belegt vermogen van professionele partijen. De vennootschap belegt het vermogen deels in aandelen en neemt als de markt daartoe aanleiding geeft, posities in op rente- en valutagebied. Beleggers die zich gelijktijdig op deze drie financiŽle markten bewegen, kunnen een hoger rendement behalen dan wanneer zij zich beperken tot aandelenbeleggingen.

Structuur

De beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Bretton Woods is de besloten vennootschap Bretton Woods. Bretton Woods BV is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de beleggingen. Bretton Woods financial consultants is adviseur van de vennootschap voor het rente- en valutabeleid.Beleggingsfilosofie
Filosofie en structuur
Doelstelling
Z Score pensioenfondsen
Beleggingsproces
Toetreding en kosten
Beherend vennoot
Statuten